Bài 19: Đọc: Chữ A và những người bạn

I. Ghi nhớ bài Chữ A và những người bạn

1. Nội dung chính

Để làm ra được một cuốn sách hay, chữ A hiểu rằng cần phải có thêm những người bạn chung tay góp sức với mình.

2. Liên hệ bản thân

Hiểu được sự gắn kết của bạn bè và biết duy trì tình bạn.

II. Tìm hiểu nội dung bài Chữ A và những người bạn

1. Vị trí của chữ A (Từ đầu đến “... trước tiên.”)

- Trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ A đứng vị trí đầu tiên.

=> Chữ A cho rằng ai cũng biết tới mình và mình có một vai trò rất quan trọng.

2. Ước mơ của chữ A (Còn lại)

- Chữ A luôn mơ ước chỉ mình nó có thể làm ra một cuốn sách.

- Nhưng rồi chữ A nhận ra rằng: Nếu chỉ có mình nó, nó sẽ chẳng nói với ai được điều gì.

Kết luận: Chữ A muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy chăm đọc sách.

III. Hướng dẫn đọc bài Chữ A và những người bạn

- Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn.

- Một số từ khó cần đọc đúng là nổi tiếng, vui sướng, sửng sốt, trân trọng,...

- Chú ý cách đọc lời tự sự - đọc chậm rãi (tự kể chuyện mình) của chữ A

 

CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

     Tôi là chữ A. Từ lâu, tôi đã nổi tiếng. Hễ nhắc đến tên tôi, ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo lên tên tôi. Khi ngạc nhiên, sửng sốt, người ta cũng gọi tên tôi.

      Tôi đứng đầu bảng chữ cái tiếng Việt. Trong bảng chữ cái của nhiều nước, tôi cũng được người ta trân trọng xếp ở đầu hàng. Hằng năm, cứ đến ngày khai trường, rất nhiều trẻ em làm quen với tôi trước tiên.

     Tôi luôn mơ ước chỉ mình tôi làm ra một cuốn sách. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, nếu chỉ một mình, tôi chẳng thể nói được với ai điều gì. Một cuốn sách chỉ toàn chữ A không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi cần các bạn B, C, D, Đ, E,....

     Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách.

     Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hằng ngày nhé!

(Theo Trần Hoài Dương)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!