Bài 19: Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã

I. Nói về các sự việc theo tranh trong bài Cảm ơn anh hà mã

1. Tranh 1

Trên đường về, hai bạn bị lạc đường.

2. Tranh 2

Khi gặp cô hươu, dê đã nói: “Cô kia, về làng đi lối nào?”

3. Tranh 3

Dê làm anh hà mã phật ý vì đã không lễ phép với anh, bạn ấy đã nói với anh hà mã rằng: “Bọn tôi muốn về làng, hãy đưa bọn tôi qua sông”

4. Tranh 4

Cún nói chuyện lễ phép và lịch sự nên anh hà mã đã vui vẻ giúp đỡ. Cún đã nói rằng: “Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?”

II. Kể lại từng đoạn câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

1. Tranh 1 - Đoạn 1

Dê và cún vào rừng chơi. Thế nhưng, tới lúc ra về thì hai bạn lại bị lạc đường.

2. Tranh 2 - Đoạn 2

Đang không biết đi đường nào, hai bạn lại gặp cô hươu. Dê nhanh nhảu nói:

- Cô kia, đường về làng đi lối nào?                                                                           

Thấy dê nói chuyện không lễ phép, cô hươu ngán ngẩm lắc đầu nói “Không biết” rồi bỏ đi.

3. Tranh 3 - Đoạn 3

Hai bạn lại tiếp tục đi, tới một khúc sông, họ gặp anh hà mã. Dê nói to:

- Bọn tôi muốn về làng, hãy đưa bọn tôi qua sông!

Hà mã phật ý vì cách nói chuyện của dê, định bỏ đi.

4. Tranh 4 - Đoạn 4

Cún thấy vậy mới nói:

- Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?

Thấy cún nói chuyện lễ phép và lịch sự, anh hà mã nguôi giận, vui vẻ nói:

- Được chứ, em ngoan quá!

Cún con lại lễ phép đáp:                                                    

- Cảm ơn anh!

Sau đó, cún quay sang nói với dê rằng:

- Cậu quên lời cô dặn rồi à? Muốn ai đó giúp, phải hỏi một cách lịch sự, còn khi họ giúp mình, phải nói “cảm ơn”!

Nghe bạn nói, dê con thấy buồn vì đã quên lời cô dạy. Bạn cũng xấu hổ vì đã nói chuyện không được lịch sự với cô hươu và anh hà mã khiến hai người không vui. Sang bên kia sông, dê nói với hà mã:

- Cảm ơn anh đã giúp! Em biết mình sai rồi. Em xin lỗi ạ!

Anh hà mã cũng vui vẻ đáp:

- Em biết lỗi là tốt rồi. Giờ các em cứ đi theo đường này là về đến làng thôi.

III. Kể toàn bộ câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

Dê và cún vào rừng chơi. Thế nhưng, tới lúc ra về thì hai bạn lại bị lạc đường. Đang không biết đi đường nào, hai bạn lại gặp cô hươu. Dê nhanh nhảu nói:

- Cô kia, đường về làng đi lối nào?

Thấy dê nói chuyện không lễ phép, cô hươu ngán ngẩm lắc đầu nói “Không biết” rồi bỏ đi.

Hai bạn lại tiếp tục đi, tới một khúc sông, họ gặp anh hà mã. Dê nói to:

- Bọn tôi muốn về làng, hãy đưa bọn tôi qua sông!

Hà mã phật ý vì cách nói chuyện của dê, định bỏ đi. Cún thấy vậy mới nói:

- Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?

Thấy cún nói chuyện lễ phép và lịch sự, anh hà mã nguôi giận, vui vẻ nói:

- Được chứ, em ngoan quá!

Cún con lại lễ phép đáp:

- Cảm ơn anh!

Sau đó, cún quay sang nói với dê rằng:

- Cậu quên lời cô dặn rồi à? Muốn ai đó giúp, phải hỏi một cách lịch sự, còn khi họ giúp mình, phải nói “cảm ơn”!

Nghe bạn nói, dê con thấy buồn vì đã quên lời cô dạy. Bạn cũng xấu hổ vì đã nói chuyện không được lịch sự với cô hươu và anh hà mã khiến hai người không vui. Sang bên kia sông, dê nói với hà mã:

- Cảm ơn anh đã giúp! Em biết mình sai rồi. Em xin lỗi ạ!

Anh hà mã cũng vui vẻ đáp:

- Em biết lỗi là tốt rồi. Giờ các em cứ đi theo đường này là về đến làng thôi.

IV. Ghi nhớ bài Cảm ơn anh hà mã

1. Nội dung

Cún và dê bị lạc đường. Dê nhờ cô hươu và anh hà mã giúp hai bạn về nhà nhưng nói chuyện chưa lễ phép nên làm phật ý hai người. Cún lễ phép nên được anh hà mà giúp đỡ. Sau chuyến đi, dê hiểu được rằng cần phải nói chuyện lịch sự và lễ phép với người lớn.

2. Liên hệ

Cần nói năng lễ phép, lịch sự với mọi người.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!