Bài 19: Nói và nghe: Niềm vui của em

I. Quan sát tranh, nói về niềm vui

Phương pháp:

- Quan sát các bức tranh để xác định nhân vật được nói tới.

- Đọc kĩ chữ trong bóng nói để xác định niềm vui của nhân vật.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Nai con nói: “Niềm vui của tớ là được đi dạo trong cánh rừng mùa xuân.”

- Tranh 2: Nhím con nói: “Niềm vui của tớ là được cây rừng tặng cho nhiều quả chín.”

- Tranh 3: Các bạn nhỏ nói: “Niềm vui của chúng tớ là được cùng học, cùng chơi với nhau.”

II. Nói về niềm vui của em

Gợi ý:

- Niềm vui của mình là được điểm tốt và giúp đỡ bố mẹ được nhiều hơn. Điều làm mình không vui đó là bị điểm kém, vì như thế bố mẹ mình sẽ buồn.

- Niềm vui của mình là được chơi đá bóng. Điều làm mình không vui đó là những ngày trời mưa. Vì những ngày như thế mình sẽ không tới sân tập được.

....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!