Bài 19: Viết: Chữ hoa I, K

I. Hướng dẫn viết chữ hoa I

1. Cấu tạo:

Gồm nét cong trái và nét móc ngược trái.

2. Cách viết:

- Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4 và bên phải ĐK dọc 2.

- Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trải cách đều bên phải ĐK dọc 2 một li, khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong , dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3.

3. Viết ứng dụng:

Im lặng lắng nghe.

Im lặng lắng nghe cô dặn dò.

II. Hướng dẫn viết chữ hoa K

1. Cấu tạo:

Gồm nét cong trái, móc ngược trái, móc phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

2. Cách viết:

- Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơn lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 2.

- Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái theo ĐK dọc 2 khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3

- Bước 3: Lia bút đến ĐK ngang 3, viết nét móc phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong viết nét thắt cắt ngang qua nét bút ở bước 2, liền mạch viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới ĐK ngang 2, bên phải ĐK dọc 3.

3. Viết ứng dụng:

Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Kính thầy yêu bạn.

Khiêm tốn, thật thà, dũng  cảm.