Bài 2: Đọc: Thời gian biểu

I. Ghi nhớ bài "Thời gian biểu"

1. Nội dung

Thời gian biểu giúp ta có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học.

2. Liên hệ

Lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày.

II. Tìm hiểu nội dung bài "Thời gian biểu"

1. Chú thích

- Thời gian biểu: Bảng kê thời gian và trình tự làm các công việc khác nhau, thường là trong một ngày.

- Cầu thủ nhí: Cầu thủ nhỏ tuổi.

2. Nội dung bài

a. Thời gian biểu giúp ta có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học.

b. Cách lập thời gian biểu

- Ghi tên Thời gian biểu

- Tên người thực hiện thời gian biểu

- Xây dựng thời gian biểu bao gồm 2 cột: Thời gian và công việc

Mẫu:

THỜI GIAN BIỂU

THỜI GIAN BIỂU CỦA CẦU THỦ NHÍ LÊ ĐÌNH ANH

III. Hướng dẫn đọc bài "Thời gian biểu"

- Đoc với giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng việc làm ở mỗi thời điểm trong ngày.

- Luyện đọc một số từ khó: trường, nghỉ trưa, chơi, chương trình,...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!