Bài 2: Mở rộng vốn từ Bạn bè

I. Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động của bạn bè

- Hoạt động của bạn bè: chạy bộ, bơi lội, múa hát, kết bạn, học tập, vui chơi, chia sẻ, ….

- Từ ngữ chỉ bạn bè: bạn bè, bạn thân, bạn học,…

- Ví dụ:

+ Bình và Thắng là đôi bạn thân.

+ Mai và Quỳnh thường chạy bộ vào cuối tuần.

II. Mở rộng vốn từ chỉ tính nết của bạn bè

- Từ chỉ tính nết của bạn bè: thông minh, dũng cảm, hiền lành, siêng năng,…

- Ví dụ:

+ Quỳnh rất chăm chỉ.

+ Tuấn rất dũng cảm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!