Bài 2: Nghe viết: Bé Mai đã lớn

I. Nghe viết: Bé Mai đã lớn

Bé Mai đã lớn

      Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi giày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa.

Lưu ý: Cách trình bày một đoạn văn, thụt vào đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa. Chữ cái đầu tên bài phải viết hoa.

- Chú ý các dấu câu có trong bài: dấu chấm (3), dấu phẩy (2)

- Một số từ dễ viết sai chính tả: rất, lớn, giày, buộc, kiểu, túi xách, nữa,…

II. Bảng chữ cái: Từ chữ a đến chữ ê

III. Phân biệt c và k

1. Quy tắc

- k + i, e, ê

- c + a, o, ô, ơ, u, ư

2. Ví dụ

- c: cá, ca, cò, cỏ, công, cung, cũ, cứng, cơm, cây,…

- k: kim, kéo, ké, kẹ, kê, kể, kế, kĩ, kêu, kì,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!