Bài 2: Nói, viết lời cảm ơn

I. Hướng dẫn nói, viết lời cảm ơn

- Chúng ta cần nói, viết lời cảm ơn trong trường hợp muốn bày tỏ sự biết ơn đối với một ai đó đã giúp đỡ, yêu quý chúng ta.

- Khi nói lời cảm ơn cần thể hiện thái độ biết ơn, trân trọng những điều mà ai đó đã làm cho ta.

- Khi viết lời cảm ơn cần thể hiện sự biết ơn, trân trọng những điều ai đó đã làm cho ta.

- Gợi ý: Khi nói hoặc viết lời cảm ơn em hãy nói hoặc viết: Lời cảm ơn + Lý do muốn cảm ơn

M:

II. Tình huống nói, viết lời cảm ơn

1. Tình huống mẫu 1: Bạn cho em mượn bút.

a. Khi nói

- Bạn: Mình cho bạn mượn cây bút này.

- Em: Cảm ơn bạn nhé! Mình sẽ dùng cẩn thận!

b. Khi viết:

            Cảm ơn bạn đã cho mình mượn cây bút. Mình sẽ dùng bút cẩn thận!

2. Tình huống mẫu 2: Bà tặng em một quyển truyện tranh rất đẹp.

a. Khi nói:

- Bà: Bà tặng cháu quyển truyện tranh này!

- Em: Cháu cảm ơn bà ạ! Tranh vẽ trong truyện đẹp quá bà ạ!

b. Khi viết:

            Cháu cảm ơn bà đã tặng cho cháu món quà này. Tranh vẽ trong truyện rất đẹp! Cháu sẽ đọc và giữ gìn cẩn thận ạ!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!