Bài 2: Viết: Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi

I. Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi

Ngày hôm qua đâu rồi?

- Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong.

 

– Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn.

Lưu ý: Cách viết bài thơ 5 chữ, viết cách vào lề 3 ô li, viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ, hết mỗi khổ thơ cần cách 1 dòng. Viết hoa chữ cái đầu tiên ở tên bài thơ.

Chú ý viết đúng những từ khó: ở lại, trồng, ước mong,…

II. Bảng chữ cái: Từ chữ a đến chữ ê

Luyện bài tập vận dụng tại đây!