Bài 20: Đọc: Từ chú bồ câu đến in - tơ - nét

I. Ghi nhớ bài Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

1. Nội dung

Đi lên theo sự phát triển của thời đại, ngày nay, con người ta đã có thể sử dụng in-tơ-nét thay cho bồ câu đưa thư hay nhét thư vào những chai thủy tinh để trò chuyện với những người ở cách mình rất xa.

2. Liên hệ

Thường xuyên liên lạc với những người mình quen biết.

II. Tìm hiểu nội dung bài Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

1. Chú thích

- In-tơ-nét: mạng kết nối các máy tính trên toàn thế giới.

- Huấn luyện: giảng dạy và hướng dẫn luyện tập.

2. Nội dung bài học

- Thời xưa, người ta đã gửi thư bằng cách dùng bồ câu đưa thư hoặc bỏ thư vào chai thủy tinh nhờ sóng biển đưa trở về đất liền.

- Có thể dùng bồ câu để đưa thư bởi vì bồ câu nhớ đường rất tốt, nó có thể đi một chặng đường dài hàng nghìn cây số để đưa thư đến đúng nơi nhận.

- Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng cách viết thư, gọi điện hoặc trò chuyện qua in-tơ-nét

III. Hướng dẫn đọc bài Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

- Chú ý nhấn mạnh vào những từ ngữ chứa đựng những thông tin quan trọng nhất của văn bản như: trao đổi thông tin, bồ câu, chai thủy tinh, gọi điện, in-tơ-nét.

- Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Chú ý ngắt đúng những câu dài: (Ví dụ: Nhờ có in-tơ-nét, / bạn cũng có thể / nhìn thấy / người nói chuyện với mình, / dù hai người / đang ở cách nhau / rất xa;…)

- Chú ý phát âm đúng những từ khó: trò chuyện, trao đổi, huấn luyện, in-tơ-nét,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!