Bài 20: Luyện tập: Luyện từ và câu

I. Từ chỉ hoạt động, đặc điểm của bạn bè

- Từ chỉ hoạt động: nhường bạn, giúp đỡ, chia sẻ, động viên, khuyên nhủ, khuyến khích,....

- Từ chỉ đặc điểm: hiền lành, chăm chỉ, tươi vui, năng động, hoạt bát, tốt bụng, trầm tính,...

II. Câu nêu hoạt động, đặc điểm của bạn bè

- Thắng động viên Hùng cố gắng trong học tập.

- Long luôn giúp đỡ bạn bè mọi lúc, mọi nơi.

- Thảo hiền lành chăm chỉ.

- Ngọc năng động hoạt bát.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!