Bài 20: Luyện tập: Luyện viết đoạn

I. Gợi ý cách viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi ở trường em

- Trong giờ ra chơi, em và các bạn thường chơi ở đâu?

- Em và các bạn thường chơi trò chơi gì?

- Em thích hoạt động nào nhất?

- Em cảm thấy thế nào sau mỗi giờ ra chơi?

II. Tham khảo cách viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi ở trường em

            Giờ ra chơi, em và các bạn thường vui chơi ở sân trường. Chúng em thường chơi đá cầu, nhảy dây, kéo co hoặc có khi cùng ngồi ghế đá đọc truyện. Em thích nhất chơi kéo co vì em cảm thấy chúng em đoàn kết hơn khi tham gia trò chơi này. Mỗi giờ ra chơi được tham gia hoạt động với các bạn, em cảm thấy rất thoải mái và thư giãn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!