Bài 21: Đọc: Mai An Tiêm

I. Ghi nhớ bài Mai An Tiêm

1. Nội dung

Giải thích sự xuất hiện quả dưa hấu. Thấy được vợ chồng Mai An Tiêm là người cần cù, chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, thông minh, sáng tạo cũng rất hiếu thảo với vua cha.

2. Liên hệ

Chăm chỉ, yêu lao động.

II. Tìm hiểu nội dung bài Mai An Tiêm

1. Chú thích

- Đảo hoang: đảo không có người ở.

- Hối hận: lấy làm tiếc và cảm thấy day dứt khi nhận ra lỗi lầm của mình.

2. Nội dung bài học

- Vì hiểu lầm lời nói của Mai An Tiêm, nhà vua đã đày hai vợ chồng An Tiêm ra ngoài đảo hoang.

- Ở đảo hoang, vợ chồng Mai An Tiêm đã dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo, nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.

- Khi nhặt và gieo trồng loại hạt do chim thả xuống, Mai An Tiêm đã nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được.”

- Giới thiệu loại quả mà Mai An Tiêm đã trồng:

+ Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát.

+ Quả đó có tên là quả dưa hấu.

Nhận xét: Mai An Tiêm là người cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, thông minh, sáng tạo và hiếu thảo.

III. Hướng dẫn đọc bài Mai An Tiêm

- Đọc to, rõ ràng, rành mạch toàn bài

- Chú ý đọc đúng các từ khó: đảo hoang, nảy mầm, lan rộng, xanh thẫm, ruột đỏ, gieo trồng, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!