Bài 21: Viết: Chữ hoa L

I. Viết ứng dụng chữ hoa L

Làng quê xanh mát bóng tre

Luôn luôn yêu kính ông bà

Lên rừng, xuống biển

II. Hướng dẫn viết chữ hoa L

- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thẳng, nét xiên phải, nét móc ngược phải.

- Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét lượn dọc theo ĐK dọc 2, viết tiếp luôn nét thắt và lượn ngang, dừng bút trên ĐK dọc 3, dưới ĐK ngang 2 (Lưng nét cong trái chạm ĐK dọc 1; Chỗ bắt đầu viết nét lượn dọc phải ngang bằng với điểm đặt bút).