Bài 22: Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo

I. Ghi nhớ bài Thư gửi bố ngoài đảo

1. Nội dung

Tình cảm mà người con dành cho người bố đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

2. Liên hệ

Yêu quý và biết ơn những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

II. Tìm hiểu nội dung bài Thư gửi bố ngoài đảo

1. Chú thích

Hòm thư: thùng để bỏ thư.

2. Nội dung bài học

- Bạn nhỏ viết thư cho bố khi sắp đến Tết.

- Bố bạn nhỏ làm nhiệm vụ canh giữ đảo và giữ trời của Tổ quốc.

- Bạn nhỏ đã gửi thư cho bố.

- Theo em, khổ thơ cuối muốn nói bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.

III. Hướng dẫn đọc bài Thư gửi bố ngoài đảo

- Đọc to, rõ ràng toàn bài.

- Đọc với giọng tình cảm, tâm trạng nhớ thương mà người con gửi cho bố.

- Chú ý đọc đúng những từ khó: bánh chưng, xa xôi, sóng, giữ đảo,...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!