Bài 22: Luyện tập: Mở rộng vốn từ nghề nghiệp; Câu nêu hoạt động của con người

I. Mở rộng vốn từ về người làm việc trên biển

Từ: Ngư dân, bộ đội hải quân, thợ lặn, thủy thủ, 

II. Tạo câu chủ đề về người làm việc trên biển

- Những người dân chài ra khơi để đánh cá.

- Các chú bộ đội hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo.

- Người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá.

- Các chú thợ lặn phải sử dụng bình dưỡng khí mini khi ở dưới nước. 

III. Đặt câu hỏi Để làm gì? chủ đề về người làm việc trên biển

- Các chú bộ đội hải quân tuần tra để làm gì?

=> Các chú bộ đội hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo.

- Người dân biển làm lồng bè để làm gì?

=> Người dân biển làm lồng bè để đánh cá.

- Chú thợ lặn sử dụng bình dưỡng khí mini để làm gì? 

=> Chú thợ lặn sử dụng bình dưỡng khí mini để lặn xuống nước. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!