Bài 22: Viết: Nghe – viết: Thư gửi bố ngoài đảo

I. Nghe viết: Thư gửi bố ngoài đảo

Thư gửi bố ngoài đảo

Bây giờ sắp Tết rồi

Con viết thư gửi bố...

 

Tết con muốn gửi bố

Cái bánh chưng cho vui

Nhưng bánh thì to quá

Mà hòm thư nhỏ thôi.

 

Gửi hoa lại sợ héo

Đường ra đảo xa xôi

Con viết thư gửi vậy

Hẳn bố bằng lòng thôi.

 

Ngoài ấy chắc nhiều gió

Đảo không có gì che

Ngoài ấy chắc nhiều sóng

Bố lúc nào cũng nghe.

Lưu ý:

- Cách viết bài thơ 5 chữ, viết cách vào lề 3 ô li, viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ, hết mỗi khổ thơ cần cách 1 dòng. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong tên bài thơ. Cần cách một dòng khi viết hết một khổ thơ. Viết hoa chữ Tết

- Chú ý những dấu câu sử dụng trong đoạn văn: 1 dấu (…), dấu chấm (3)

- Chú ý viết đúng những từ khó: Tết, viết thư, muốn, bánh chưng, hòm thư, héo, đường, đảo, xa xôi, bằng lòng, gió, che, sóng, nghe,…

II. Phân biệt d và gi

- Những tiếng bắt đầu bằng d: dịu dàng, dẻo dai, da dẻ, hạt dẻ, làn da, ca dao, dao động, dòng kẻ, con dơi, dát bạc, bánh dẻo, dắt tay, cặp da,...

- Những tiếng bắt đầu bằng gi: gia đình, giả vờ, cỗ giỗ, gia cầm, gia vị, giao thoa, giáo viên, giáo dục,....

III. Phân biệt s và x

- s: chia sẻ, sum họp, so sánh, sắc sảo, sợ hãi, hoa súng, sùng bái, sinh trưởng, sinh học, kiêu sa, sinh sống, sống động, chim sáo, cây sáo, con sò,…

- x: xung phong, xảo quyệt, xúng xính, xinh xắn, xa xa, dây xích, cái xô,…

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: xổ số,

IV. Phân biệt ip và iêp

- ip: kịp giờ, múp míp, híp mắt, dịp lễ, hoa bìm bịp, nhịp điệu, ...

iêp: hiệp đấu, diệp lục, rau diếp cá, tiếp tục, khủng khiếp, thiếp mời, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!