Bài 23: Đọc: Bóp nát quả cam

I. Ghi nhớ bài Bóp nát quả cam

1. Nội dung

Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có lòng yêu nước và căm thù giặc.

2. Liên hệ

- Có tinh thần yêu nước

- Biết ơn những vị anh hùng dân tộc

II. Tìm hiểu bài Bóp nát quả cam

1. Chú thích

- Giặc Nguyên: giặc từ phương Bắc.

- Trần Quốc Toản (1267–1285): một thiếu niên anh hùng, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên.

2. Nội dung bài học

- Trần Quốc Toản xin gặp vua để xin đánh giặc.

- Chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua là: Đợi mãi không gặp được vua, cậu liền xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

- Vua đã khen Trần Quốc Toản rằng còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

- Được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức là bởi vì Trần Quốc Toản nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.

- Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện Trần Quốc Toản là người yêu nước, căm thù giặc.

III. Hướng dẫn đọc bài Bóp nát quả cam

- Đọc to, rõ ràng và rành mạch toàn bài.

- Đọc bằng giọng hùng hồn, chú ý lời của Trần Quốc Toản cương quyết, giọng của vua ôn tồn giảng giải.

- Chú ý đọc đúng những từ khó: sứ thần, giả vờ, xâm chiếm, ngang ngược, căm giận, thuyền rồng, trị tội, ngang ngược, nghiến răng, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!