Bài 23: Đọc: Rồng rắn lên mây

I. Ghi nhớ bài Rồng rắn lên mây

1. Nội dung chính

Rồng rắn lên mây là trò chơi dân gian giáo dục tinh thần tập thể, đoàn kết, ý thức về trách nhiệm của cá nhân trong một tập thể.

2. Liên hệ bản thân

- Có hiểu biết về một số trò chơi dân gian trong đó có rồng rắn lên mây.

- Có tinh thần đoàn kết, ý thức về trách nhiệm cá nhân trong tập thể.

II. Tìm hiểu nội dung bài Rồng rắn lên mây

1. Chú thích

Cây núc nác: một loại cây dùng làm thuốc chữa bệnh.

Cản: ngăn lại, giữ lại.

2. Nội dung bài học

a. Giới thiệu chung về trò chơi Rồng rắn lên mây (từ đầu đến “...rồng rắn.”)

- Rồng rắn lên mây là tên một trò chơi dân gian vui nhộn.

- Các nhân vật trong trò chơi:

+ Rồng rắn: 5, 6 bạn túm áo nhau tạo thành rồng rắn

+ Thầy thuốc: 1 bạn đứng đối diện với rồng rắn

b. Hướng dẫn cách chơi Rồng rắn lên mây (Tiếp đến “... bắt khúc đuôi.”)

- Bài hát trong trò chơi (do rồng rắn hát)

Rồng rắn lên mây

Thấy cây núc nác

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

- Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách túm lấy áo nhau.

- Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để xin thuốc chữa cho con.

- Thầy thuốc nói “không” => rồng rắn đi tiếp.

- Thầy thuốc nói “có” => rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thầy bắt khúc đuôi.

c. Những quy định khi chơi (còn lại)

- Thầy thuốc phải tìm cách bắt khúc đuôi.

- Bạn đứng đầu rồng rắn phải dang tay tìm cách tránh thầy.

- Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc.

- Nếu bạn khúc giữa để bị đứt thì bạn đó phải đổi vai là đuôi.

III. Hướng dẫn đọc bài Rồng rắn lên mây

- Đọc to, rõ ràng toàn bài. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Chú ý đọc chính xác một số từ khó: rồng rắn, vòng vèo, núc nác, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi,....

- Chú ý đọc đúng những câu dài: Nếu thầy nói “có” / thì rồng rắn / hỏi xin / thuốc cho con / và đồng ý / cho thầy / bắt khúc đuôi.

RỒNG RẮN LÊN MÂY

      Rồng rắn lên mây là một trò chơi vui nhộn. Năm, sau bạn túm áo nhau làm rồng rắn. Một bạn làm thầy thuốc, đúng đối diện với rồng rắn. Rồng rắn vừa đi vòng vèo vừa hát:

Rồng rắn lên mây

Thấy cây núc nác

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

      Nếu thầy nói “không” thì rồng rắn đi tiếp. Nếu thầy nói “có” thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thấy bắt khúc đuôi.

     Thầy thuốc tìm cách bắt khúc đuôi. Bạn làm đầu dang tay can thầy thuốc, bạn làm đuôi tìm cách tránh thầy. Nếu bạn khúc đuôi để thay bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm đuôi. Trò chơi cứ thế tiếp tục.

(Theo 10 trò chơi dân gian dành cho trẻ Mầm non)

Cây núc nác: một loại cây dùng làm thuốc chữa bệnh.

Cản: ngăn lại, giữ lại.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!