Bài 24: Đọc: Chiếc rễ đa tròn

I. Ghi nhớ bài Chiếc rễ đa tròn

1. Nội dung 

Bác Hồ yêu thương mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng cho rễ mọc thành cây. Trồng rễ cây, Bác cũng nghĩ cách trồng để cây lớn lên thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.

2. Liên hệ 

- Kính yêu Bác Hồ

- Yêu cây xanh, yêu thiên nhiên

II. Tìm hiểu nội dung bài Chiếc rễ đa tròn

1. Chú thích

- Ngoằn ngoèo: uốn lượn theo nhiều hướng khác nhau.

- Tần ngần: đang mải suy nghĩ, cân nhắc và chưa biết nên làm thế nào. 

- Cần vụ: người đang làm công việc chăm sóc, phục vụ lãnh đạo (Bác Hồ).

- Thắc mắc: có điều chưa hiểu, cần hỏi.

2. Nội dung bài học

a, Bác Hồ bắt gặp chiếc rễ đa nhỏ (Từ đầu đến “... mọc tiếp nhé!”)

Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.

b, Bác Hồ hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa nhỏ (Tiếp đến “... sẽ biết”)

- Bác Hồ phải hướng dẫn chú cần vụ trồng lại chiếc rễ đa vì chú cần vụ chỉ định vùi chiếc rễ đa xuống đất.

- Bác hướng dẫn chú cần vụ cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, buộc nó tựa vào hai cái cọc, rồi vùi hai đầu rễ xuống đất.

c, Chiếc rẽ đa nhỏ sau này (còn lại)

- Về sau, chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa con có vòng lá tròn lớn.

- Bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy để nó mọc thành cây đa có vòng lá tròn, các em thiếu nhi có thể chui qua chui lại vòng lá ấy khi vào thăm vườn Bác.  

- Các bạn nhỏ vào thăm vườn Bác thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá tròn được tạo nên từ chiếc rễ đa.

3. Kết luận

Qua câu chuyện, em hiểu Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Bác cũng thương xót chiếc rễ đa nên đã trồng nó xuống để nó tiếp tục sống.

III. Hướng dẫn đọc bài Chiếc rễ đa tròn

- Đọc trôi chảy toàn bài Chiếc rễ đa tròn.

- Phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa.

- Biết phân biệt lời người kể, lời các nhân vật (Bác Hồ, chú cần vụ)

Chú ý đọc đúng những từ khó: ngoằn ngoèo, tần ngần, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!