Bài 24: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ; Câu nêu đặc điểm

I. Từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi: yêu, nhớ thương, nhớ nhung, yêu quý, yêu mến, yêu thương,…

II. Tạo câu chủ đề Nhân dân và Bác Hồ

1. Tạo câu chủ đề Nhân dân

- Người dân Việt Nam lao động rất cần cù.

- Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.

- Người Việt Nam luôn thân thiện với du khách nước ngoài.

2. Tạo câu chủ đề Bác Hồ

- Bác Hồ đang tưới cây.

- Bác Hồ rất yêu thiên nhiên.

- Bác Hồ đang chăm sóc cây trong vườn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!