Bài 24: Viết: Nghe viết: Nặn đồ chơi

I. Nghe viết: Nặn đồ chơi

Nặn đồ chơi

Bên thềm gió mát,

Bé nặn đồ chơi.

Mèo nằm vẫy đuôi,

Tròn xoe đôi mắt.

 

Đây là quả thị,

Đây là quả na,

Quả này phần mẹ,

Quả này phần cha.

 

Đây chiếc cối nhỏ

Bé nặn thật tròn,

Biếu bà đấy nhé,

Giã trầu thêm ngon.

Chú ý cách trình bày đoạn thơ 4 chữ: Các dòng thơ đều được cách vào lề 2 – 3 ô, viết hoa chữ cái đầu nhan đề bài thơ và chữ cái đầu mỗi dòng thơ đều phải viết hoa.

Chú ý các dấu câu có trong bài: Dấu chấm (4), dấu phẩy (7)

Lưu ý viết chính xác một số từ khó: gió, nặn, chơi, nằm, vẫy, tròn xoe, chiếc cối, biếu, giã trầu,...

II. Phân biệt d và gi

- Những tiếng bắt đầu bằng d: dịu dàng, dẻo dai, da dẻ, hạt dẻ, làn da, ca dao, dao động, dòng kẻ, con dơi, dát bạc, bánh dẻo, dắt tay, cặp da,...

- Những tiếng bắt đầu bằng gi: gia đình, giả vờ, cỗ giỗ, gia cầm, gia vị, giao thoa, giáo viên, giáo dục,....

III. Phân biệt s và x

- s: chia sẻ, sum họp, so sánh, sắc sảo, sợ hãi, hoa súng, sùng bái, sinh trưởng, sinh học, kiêu sa, sinh sống, sống động, chim sáo, cây sáo, con sò,…

- x: xung phong, xảo quyệt, xúng xính, xinh xắn, xa xa, dây xích, cái xô,…

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: xổ số,

IV. Phân biệt ươn và ương

- Những tiếng chứa vần ươn: con lươn, sườn núi, uốn lượn, vươn vai, vườn rau, con vượn, bay lượn, ....

- Những tiếng chứa vần ương: tương ớt, hướng dương, con đường, trường học, bướng bỉnh, tướng mạo, tướng quân, sương gió, thương yêu, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!