Bài 25: Viết: Chữ hoa N

I. Hướng dẫn viết chữ hoa N (kiểu 2)

1. Cấu tạo:

+ Chữ viết hoa N (kiểu 2) cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 2 nét, giống nét 1 và nét 3 của chữ viết hoa M (kiểu 2).

2. Cách viết:

+ Nét 1: từ điểm đặt bút trên đường kẻ ngang 5, viết nét móc hai đầu trái, hai đầu lượn vào trong, dừng bút ở đường kẻ ngang 2

+ Nét 2: từ điểm đặt bút ở đường kẻ ngang 2, lia bút lên đường kẻ ngang 5, viết nét lượn ngang tạo thành nét thắt nhỏ, viết nét cong phải dừng bút ở đường kẻ ngang 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa N (kiểu 2)

- Người Việt Nam cần cù, sáng tạo

- Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa

- Non sông tươi đẹp