Bài 26: Nghe viết: Em về mang yêu thương

Em mang về yêu thương

Mẹ, mẹ ơi em bé

Từ đâu đến nhà ta

Nụ cười như tia nắng

Bàn tay như nụ hoa

Bước chân đi lẫm chẫm

Tiếng cười vang sân nhà?

 

Hay bé từ sao xuống

Hay từ biển bước lên

Hay bé trong quả nhãn

Ông trồng cạnh hàng hiên?

Lưu ý:

- Trình bày đúng hình thức một đoạn một đoạn thơ. Lùi vào lề 2 – 3 ô li ở đầu mỗi dòng thơ.

- Chữ cái đầu tiên ở mỗi dòng thơ phải viết hoa. Chữ cái đầu tiên trong nhan đề phải viết hoa.

- Chú ý viết đúng những từ khó: nụ cười, tia nắng, nụ hoa, bước chân, lẫm chẫm, sân nhà, sao xuống, hàng hiên,...

- Chú ý các dấu câu: dấu hỏi (2)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!