Bài 3: Đọc: Niềm vui của Bi và Bống

I. Ghi nhớ bài Niềm vui của Bi và Bống

1. Nội dung

Tình cảm yêu thương và gắn bó của hai anh em Bi và Bống.

2. Liên hệ

- Có tình cảm yêu thương và quan tâm đến người thân.

- Lạc quan và biết ước mơ

II. Tìm hiểu nội dung bài Niềm vui của Bi và Bống

1. Bố cục

- Phần 1: Khi cầu vồng xuất hiện (Từ đầu đến “...một cái ô tô”)

- Phần 2: Khi cầu vồng biến mất (Đoạn còn lại)

2. Chú thích

Hũ: bình sành sứ loại nhỏ, ở giữa phình ra, nhỏ dần về đây, dùng để đựng.

3. Tìm hiểu nội dung

a. Khi cầu vồng xuất hiện (Từ đầu đến “...một cái ô tô”)

- Hai anh em Bi và Bống cùng ngắm cầu vồng và mơ về bảy hũ vàng dưới chân cầu vồng.

- Nếu có bảy hũ vàng, Bống sẽ mua búp bê và quần áo đẹp, Bi sẽ mua ngựa hồng và ô tô.

b. Khi cầu vồng biến mất (Đoạn còn lại)

- Cầu vồng biến mất, không có bảy hũ vàng, Bống sẽ vẽ tặng Bi ngựa hồng và ô tô, Bi sẽ vẽ tặng Bống búp bê và quần áo đẹp.

- Những câu nói cho thấy hai anh em rất quan tâm và yêu quý nhau:

+ Nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô (Bống nói với Bi)

+ Còn anh sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ các màu (Bi nói với Bống)

III. Hướng dẫn đọc bài Niềm vui của Bi và Bống

- Đọc to, rõ ràng, chính xác

- Chú ý khi đọc lời thoại của Bi và Bống: giọng trẻ con, hồn nhiên, trong sáng, vô tư

Luyện bài tập vận dụng tại đây!