Bài 3: Nói và nghe: Niềm vui của Bi và Bống

I. Dựa vào tranh, hoàn thành câu chuyện "Niềm vui của Bi và Bống"

- Tranh 1: Khi cầu vồng hiện ra, Bi nói với Bống rằng dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng.

- Tranh 2: Có bảy hũ vàng, Bống sẽ mua ngựa hồng và ô tô còn Bi sẽ mua thật nhiều búp bê và quần áo đẹp.

- Tranh 3: Khi cầu vồng biến mất, Bống nói sẽ vẽ tặng Bi ngựa gỗ và ô tô còn Bi nói sẽ vẽ tặng Bống búp bê và quần áo đẹp.

- Tranh 4: Không có bảy hũ vàng, hai anh em vẫn cười vui vẻ.

II. Kể từng đoạn của câu chuyện "Niềm vui của Bi và Bống"

* Tranh 1 (Đoạn 1)

            Sau khi cơn mưa tan, hai anh em Bi và Bống đứng ngắm nhìn bầu trời. Chợt Bi reo lên:

- A! Cầu vồng kìa! Em nhìn xem. Đẹp quá!

Bống nhìn theo tay anh, cầu vồng sau cơn mưa thật đẹp. Bi nói tiếp:

- Nghe nói, dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy em.

* Tranh 2(Đoạn 2)

Bống vui vẻ nói với anh:

- Lát anh em mình cùng nhau đi về nhé. Có vàng rồi, em sẽ mua thật nhiều búp bê và quần áo đẹp.

Bi xoa đầu em hưởng ứng:

- Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô.

* Tranh 3 (Đoạn 3)

Cầu vồng chợt biến mất. Bi nhìn em cười nói:

- Em ơi anh đùa đấy! Dưới chân cầu vồng không có hũ vàng đâu.

Bống vui vẻ đáp:

- Nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô.

Bi tiếp lời:

- Còn anh sẽ vẽ tặng em thật nhiều búp bê và quần áo đủ các màu.

* Tranh 4 (Đoạn 4)

Không có hũ vàng dưới chân cầu vồng cũng không sai. Hai anh em Bi Bống vẫn cười vui vẻ.

III. Kể toàn bộ câu chuyện "Niềm vui của Bi và Bống"

            Sau khi cơn mưa tan, hai anh em Bi và Bống đứng ngắm nhìn bầu trời. Chợt Bi reo lên:

- A! Cầu vồng kìa! Em nhìn xem. Đẹp quá!

Bống nhìn theo tay anh, cầu vồng sau cơn mưa thật đẹp. Bi nói tiếp:

- Nghe nói, dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy em.

Bống vui vẻ nói với anh:

- Lát anh em mình cùng nhau đi về nhé. Có vàng rồi, em sẽ mua thật nhiều búp bê và quần áo đẹp.

Bi xoa đầu em hưởng ứng:

- Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô.

Cầu vồng chợt biến mất. Bi nhìn em cười nói:

- Em ơi anh đùa đấy! Dưới chân cầu vồng không có hũ vàng đâu.

Bống vui vẻ đáp:

- Nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô.

Bi tiếp lời:

- Còn anh sẽ vẽ tặng em thật nhiều búp bê và quần áo đủ các màu.

Không có hũ vàng dưới chân cầu vồng cũng không sai. Hai anh em Bi Bống vẫn cười vui vẻ.

IV. Ghi nhớ bài Niềm vui của Bi và Bống

1. Nội dung

Tình cảm yêu thương và gắn bó của hai anh em Bi và Bống.

2. Liên hệ

- Có tình cảm yêu thương và quan tâm đến người thân.

- Lạc quan và biết ước mơ

Luyện bài tập vận dụng tại đây!