Bài 3: Viết: Chữ hoa Ă Â

I. Hướng dẫn viết chữ hoa Ă Â

1. Chữ Ă

- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ ngược.

- Cách viết:

+ Bước 1: Viết như chữ A

+ Bước 2: Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét lượn võng và dừng bút bên phải DK dọc 3.

2. Chữ Â

- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ

- Cách viết:

+ Bước 1: Viết như chữ A

+ Bước 2: Lia bút đến ĐK ngang 4, viết nét xiên phải, không nhấc bút viết liền mạch nét xiên trái và dừng bút dưới DK ngang 4, bên phải DK dọc 3.

II. Viết ứng dụng chữ hoa Ă Â

- Ấm áp tình yêu thương

- Ăn chậm nhai kĩ

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây