Bài 3: Viết chữ hoa R

I. Hướng dẫn viết chữ hoa R

1. Cấu tạo

- Gồm nét móc ngược trái, nét cong trái, nét cong phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

2. Cách viết 

+ Bước 1: Đặt bút phía dưới đường kẻ ngang 4, trước đường kẻ dọc 3, viết một nét móc ngược trái cách bên phải đường kẻ dọc 2 một li, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dùng bút dưới đường kẻ ngang 2, trước đường kẻ dọc 2.

+ Bước 2: Lia bút đến điểm giao nhau giữa đường kẻ ngang 3 và đường kẻ dọc 2, viết nét cong trái liền mạch với nét cong phải, nét thắt, nét móc ngược phải và dừng bút phía dưới đường kẻ ngang 2, trước đường kẻ dọc 4.

Chú ý: : Lưng của nét cong trái tiếp xúc với đường kẻ dọc 1. Lưng của nét cong phải (trên nét thắt) tiếp xúc với đường kẻ dọc 3. Nét thắt nằm phía trên đường kẻ ngang 2 và cắt ngang nét móc ngược trái.

II. Viết ứng dụng chữ hoa R

- Rừng vàng biển bạc.

- Rừng cây vươn mình đón nắng mai.

- Ríu rít tiếng chim trong vườn.