Bài 4: Luyện tập: Luyện viết đoạn

1. Cách làm

- Em đã làm được việc gì?

- Em làm việc đó thế nào?

- Nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó.

2. Đoạn văn tham khảo:

a. Bài tham khảo 1:

            Ở nhà, em đã biết quét nhà giúp bố mẹ. Em quét sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi thu rác vào thùng rác. Em rất vui vì đã có thể giúp bố mẹ một việc nhỏ.

b. Bài tham khảo 2:

            Ở nhà, em đã biết gập quần áo giúp mẹ. Sau khi quần áo đã khô, em sẽ thu lại rồi gập gọn quần áo vào tủ. Em rất vui vì đã có thể giúp mẹ được một việc nhỏ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!