Bài 4: Nhìn viết: Ngày hôm qua đâu rồi

I. Nhìn viết: Ngày hôm qua đâu rồi

Ngày hôm qua đâu rồi?

Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong.

 

Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn…

Bế Kiến Quốc

Lưu ý: Biết cách trình bày một bài thơ 5 chữ, lùi vào 3 ô li tính từ lề vở, viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ.

Chú ý một số từ khó viết: gặt hái, ước mong

II. Bảng chữ cái: Từ chữ g đến chữ ơ

III. Phân biệt g và gh

1. Quy tắc

- gh + e, ê, i

- g + a, o, ô, ơ, u, ư

2. Ví dụ

- g: tiếng gáy, con gà, cái gáo, hạt gạo, gõ cửa, gà gô, gỡ rối, tắm gội, chăn gối, …

- gh: cái ghe, cái ghế, cái ghim, con ghẹ, ghé thăm, …

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: ghê gớm, ganh ghét,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!