Bài 5: Đọc: Giọt nước và biển lớn

I. Ghi nhớ bài Giọt nước và biển lớn

1. Nội dung 

Mối quan hệ mật thiết giữa giọt nước, suối, sông, biển. Những giọt nước góp lại thành suối, suối nhỏ tụ lại tạo thành sông, sông lớn xuôi dòng tạo thành biển mênh mông.

2. Liên hệ 

- Tình yêu thiên nhiên

- Khám phá hành trình của nước trong thiên nhiên

II. Tìm hiểu bài Giọt nước và biển lớn

1. Chú thích

Lượn: uốn theo đường vòng.

2. Nội dung bài học 

- Những điều góp phần tạo nên dòng suối nhỏ đó là những hạt mưa rơi.

- Những dòng sông từ những dòng suối mà tạo thành.

- Hành trình của giọt nước đi ra biển:

- Hành trình giọt nước đi ra biển là: nhiều giọt mưa rơi xuống góp thành suối, các dòng suối gặp nhau sẽ tạo thành sông, các dòng sông đi ra biển lớn.

III. Hướng dẫn đọc bài Giọt nước và biển lớn

- Đọc to, rõ ràng với giọng chậm rãi

- Đọc đúng nhịp điệu một bài thơ.

- Chú ý đọc đúng một số từ khó: tí ta tí tách, mưa rơi, dòng suối, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!