Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện: Em có xinh không

I. Dựa vào tranh hoàn thành câu chuyện " "Em có xinh không"

1 Tranh 1:

- Nhân vật: Voi anh và voi em

- Sự việc: Voi em hỏi voi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh trả lời rằng “Em xinh lắm!”

2. Tranh 2:

- Nhân vật: Voi em và hươu

- Sự việc: Voi em hỏi hươu rằng “Em có xinh không?”. Hươu đáp rằng “Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.”. Nghe vậy, voi em nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp.

3. Tranh 3:

- Nhân vật: Voi em và dê

- Sự việc: Voi em hỏi dê rằng “Em có xinh không?”. Dê đáp rằng “Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.”. Voi em liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

4. Tranh 4:

- Nhân vật: Voi em và voi anh

- Sự việc: Trở về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh nói rằng như thế không đẹp đâu. Sau khi soi gương xong, voi em liền bỏ cặp sừng và bộ râu giả xuống. Nó chợt hiểu ra mình chỉ sinh đẹp khi mình chính là voi.

II. Kể câu chuyện "Em có xinh không" theo từng đoạn

1. Đoạn 1:

            Voi em rất chăm chút cho bản thân mình. Bạn ấy thích mặc đẹp và cũng thích được khen là đẹp. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em xinh lắm!”.

2. Đoạn 2:

            Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi rằng:

- Em có xinh không?

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu:

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có đôi sừng giống hươu. Nó bèn nhặt vài cành cây khôi, gài lên đầu rồi đi tiếp.

3. Đoạn 3:

            Gặp dê, voi lại hỏi:

- Em có xinh không?

Dê nhìn voi rồi đáp rằng:

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có bộ râu giống dê. Bạn ấy liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

4. Đoạn 4:

            Về đến nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh:

- Em có xinh hơn không?

Voi anh nói:

- Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm!

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ cặp sừng và bộ râu giả ra, bạn ấy thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Lúc này, voi em mới hiểu ra rằng mình chỉ xinh đẹp khi mình là chính mình.

III. Kể toàn bộ câu chuyện "Em có xinh không"

            Voi em rất chăm chút cho bản thân mình. Bạn ấy thích mặc đẹp và cũng thích được khen là đẹp. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em xinh lắm!”.

            Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi rằng:

- Em có xinh không?

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu:

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có đôi sừng giống hươu. Nó bèn nhặt vài cành cây khôi, gài lên đầu rồi đi tiếp.

            Gặp dê, voi lại hỏi:

- Em có xinh không?

Dê nhìn voi rồi đáp rằng:

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có bộ râu giống dê. Bạn ấy liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

            Về đến nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh:

- Em có xinh hơn không?

Voi anh nói:

- Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm!

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ cặp sừng và bộ râu giả ra, bạn ấy thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Lúc này, voi em mới hiểu ra rằng mình chỉ xinh đẹp khi mình là chính mình.

IV. Ghi nhớ bài Em có xinh không

1. Nội dung

Voi em đi tìm và đã tìm thấy sự tự tin ở chính bản thân mình.

2. Liên hệ

Mỗi người đều có nét đẹp đáng yêu của riêng mình. Chúng ta cần phải gìn giữ và tự tin về những nét đẹp đáng yêu ấy.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!