Bài 5: Viết chữ hoa S

I. Hướng dẫn viết chữ hoa S

1. Cấu tạo

+ Cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 2 nét cong dưới và móc ngược trái nối liền với nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.

2. Cách viết 

Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong dưới lượn lên đường kẻ 6, chuyển hướng bút lượn sang trái viết tiếp nét móc ngược trái tạo vòng xoắn to, cuối nét móc lượn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa S

- Suối chảy róc rách qua khe đá

- Sương long lanh đậu trên cành lá

- Sông dài biển rộng