Bài 6: Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây

I. Một số hoạt động chăm sóc cây cối

- Tranh 1: Tranh vẽ cảnh vườn hoa. Trong tranh, những bông hoa đang nở rực rỡ. Bạn nhỏ đang bắt sâu và nhổ cỏ.

- Tranh 2: Bạn nhỏ đang lấy nước vào bình tưới. Phía sau là vườn hoa. Bạn nhỏ đang chuẩn bị tưới nước cho cây.

- Tranh 3: Bạn nhỏ đang cầm bình tưới nước cho hoa.

- Tranh 4: Bạn nhỏ chào tạm biệt cây hoa trước khi đi học.

II. Gợi ý viết đoạn văn kể lại việc em và các bạn chăm sóc cây

G: - Em và các bạn đã làm việc gì để chăm sóc cây?

     - Kết quả công việc ra sao?

     - Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc đó?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!