Bài 6: Viết: Nghe viết: Một giờ học

I. Nghe viết: Một giờ học

Một giờ học

       Đúng là nói trước cả lớp thì chẳng dễ chút nào. Lúc đầu, Quang còn ngượng nghịu. Nhưng nhờ thầy giáo và các bạn động viên, Quang đã tự tin hơn và nói một cách lưu loát.

Lưu ý: Cách trình bày một đoạn văn, thụt vào đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa.

Chú ý viết đúng những từ khó: Quang, ngượng nghịu, tự tin, lưu loát,…

II. Bảng chữ cái: Từ chữ p đến chữ y

Luyện bài tập vận dụng tại đây!