Bài 7: Viết: Chữ hoa C

I. Hướng dẫn viết chữ hoa C

1. Cấu tạo:

gồm nét cong trái và nét cong phải.

2. Cách viết:

Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái nhỏ phía trên ĐK ngang 2, lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết tiếp nét cong trái lớn liền mạch với nét cong phải và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 (Chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút)

II. Viết ứng dụng chữ hoa C

- Có công mài sắt, có ngày nên kim

- Có chí thì nên

- Chung tay làm đẹp trường lớp