Bài 7: Viết chữ hoa T

I. Hướng dẫn viết chữ hoa T

1. Cấu tạo

+ Cỡ vừa cao 5 li; cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 3 nét cơ bản: cong trái (nhỏ), lượn ngang (ngắn) và cong trái (to) nối liền nhau tạo vòng

xoắn nhỏ ở đầu chữ.

2. Cách viết

+ Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trái (nhỏ) nối liền với nét lượn ngang từ trái sang phải

+ Sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái (to) cắt nét lượn ngang và cong trái (nhỏ), tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ, phần cuối nét cong lượn vào trong giống chữ hoa C), dừng bút trên đường kẻ 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa T

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

- Tấc đất tấc vàng

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn