Bài 8: Luyện tập: MRVT về thiên nhiên

I. Mở rộng vốn từ về thiên nhiên

- Thiên nhiên là tất cả những gì không do con người tạo ra.

- Từ ngữ chỉ sự vật: bầu trời, ngôi sao, nương lúa, lũy tre, cánh đồng

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: lấp lánh, trong xanh, xanh, vàng óng

II. Tạo câu chủ đề về thiên nhiên

Tên sự vật (trong thiên nhiên) + đặc điểm của sự vật đó

- Ngôi sao lấp lánh.

- Lũy tre xanh.

- Cánh đồng vàng óng.

- Cây cối xanh tốt

- Vườn hoa rực rỡ sắc màu.

- Không khí trong lành.

III. Hỏi đáp về đặc điểm của các sự vật trong thiên nhiên

Hỏi: Sự vật + thế nào?

Đáp: Sự vật + từ chỉ đặc điểm

M 1: - Ngôi sao thế nào?

       - Ngôi sao lấp lánh.

M 2: - Dòng sông thế nào?

       - Dòng sông quanh co uốn khúc.

M 3: - Nương lúa thế nào?

       - Nương lúa xanh mơn mởn.

M 4: - Bầu trời thế nào?

       - Bầu trời trong xanh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!