Bài 8: Viết: Nghe viết: Cầu thủ dự bị

I. Nghe viết: Cầu thủ dự bị

Cầu thủ dự bị

           Hằng ngày, gấu đến sân bóng từ sớm để luyện tập. Gấu đá bóng ra xa, chạy đi nhặt rồi đá vào gôn, đá đi đá lại,… Cứ thế, gấu đá bóng ngày càng giỏi. Các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình.

Lưu ý: Cách trình bày một đoạn văn, thụt vào đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa.

Chú ý những dấu câu được sử dụng trong bài: dấu phẩy (5 lần), dấu chấm (3 lần) và dấu ba chấm (1 lần)

Chú ý viết đúng những từ khó: sân, luyện, ra, xa, gôn, giỏi, rủ,…

II. Viết hoa tên người

1. Quy tắc

- Tên đầy đủ của một người bao gồm họ - tên đệm – tên gọi

Ví dụ: họ (Nguyễn) – tên đệm (Thị) – tên gọi (Hoa)

- Quy tắc: Viết hoa các chữ cái đầu tiên trong tên.

Ví dụ: Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Thu Thảo,…

- Khi xếp theo thứ tự thì xếp theo tên gọi.

Ví dụ: Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Duy Danh, Bùi Đức Tuấn.

2. Ví dụ:

- Viết hoa tên người đúng quy tắc: Trần Ngọc Thắng, Phạm Hoài Nam, Bùi Công Huy, Trương Tuấn Tú, Phùng Huy Hoàng

- Viết hoa tên người sai quy tắc: trần ngọc thắng, Phạm hoài nam, bùi công Huy

Luyện bài tập vận dụng tại đây!