Bài 9: Đọc: Cô giáo lớp em

I. Ghi nhớ bài Cô giáo lớp em

1. Nội dung

Suy nghĩ và tình cảm của bạn nhỏ đối với cô giáo dạy lớp mình.

2. Liên hệ

Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng thầy cô giáo.

II. Tìm hiểu nội dung bài Cô giáo lớp em

1. Bố cục

- Tình cảm của cô giáo dành cho các bạn học sinh (khổ 1 + 2)

- Tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo (khổ 3)

2. Chú thích

- Ghé (ghé mắt) : nhìn, ngó.

- Ngắm: nhìn kĩ, nhìn mãi vì yêu thích.

3. Nội dung bài học

a. Tình cảm của cô giáo dành cho các bạn học sinh (khổ 1 + 2 + 2 câu đầu khổ 3)

- Mỗi sáng, cô thường đến lớp rất sớm để đón các bạn học sinh (Sáng nào em đến lớp / Cũng thấy cô đến rồi)

- Cô mỉm cười thật tươi để chào đón các bạn học sinh.

- Cô ân cần và kiên nhẫn giảng bài và dạy các bạn tập viết.

- Từ “ấm” cho em cảm nhận lời giảng của cô giáo rất ấm áp, truyền cảm và dễ hiểu.

- Những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em học bài là: (Gió đưa thoảng hương nhài / Nắng ghé vào cửa lớp / Xem chúng em học bài.)

b. Tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo (2 câu cuối khổ 3)

- Các từ yêu thương, ngắm mãi cho thấy học sinh cũng vô cùng yêu quý và kính trọng cô giáo.

III. Hướng dẫn đọc bài Cô giáo lớp em

- Đọc toàn bộ bài thơ theo nhịp 2/3 hoặc 3/2

- Chú ý đọc những từ dễ nhầm lẫn nào, lớp, lời, nắng, viết, vào, vở,...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!