Bài 9: Viết chữ hoa U, Ư

I. Hướng dẫn viết chữ hoa U, Ư

1. Cấu tạo

- Chữ hoa U: cỡ vừa cao 5 li; cỡ nhỏ cao 2,5 li, gồm 2 nét cơ bản: nét móc hai đầu (trái - phải) và nét móc ngược phải. Chữ viết hoa Ư cấu

- Chữ hoa Ư: cấu tạo như chữ viết hoa U, thêm một nét móc nhỏ trên đầu nét 2.

2. Cách viết

- Chữ hoa U:

+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu (đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), dừng bút giữa đường kẻ 2.

+ Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1, đưa bút thẳng lên đường kẻ 6 rồi chuyển hướng bút ngược lại để viết nét móc ngược phải từ trên xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ 2.

- Chữ hoa Ư:

+ Trước hết, viết như viết chữ U.

+ Sau đó, từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 6, chỗ gần đầu nét 2, viết một dấu râu nhỏ có đuôi dính vào phần đầu nét 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa U, Ư

- Rừng U Minh có nhiều loài chim quý.

- Uống nước nhớ nguồn.