Bài12: Luyện tập: Luyện viết đoạn

I. Tìm hiểu về lập danh sách học sinh

- Bản danh sách học sinh cho ta biết được danh sách học sinh và những thông tin liên quan đến học sinh đó.

- Bản danh sách học sinh bao gồm:

+ Tên bản danh sách

+ Bảng danh sách bao gồm các cột và các dòng cung cấp thông tin phù hợp

M:

II. Lập danh sách học sinh trong tổ tham gia các câu lạc bộ của trường

1. Gợi ý:

Em lập bản danh sách gồm những nội dung sau:

- Tên bản danh sách

- Bảng gồm các nội dung sau:

+ Số thứ tự

+ Họ và tên (xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

+ Giới tính

+ Ngày sinh

+ Câu lạc bộ

2. Tham khảo

DANH SÁCH TỔ 1 – LỚP 2A ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ

NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Câu lạc bộ

1

Nguyễn Quỳnh Anh

Nữ

11 – 9 – 2014

Võ thuật

2

Đặng Tiến Bình

Nam

15 – 7 – 2014

Bơi lội

3

Phạm Thùy Dung

Nữ

5 – 3 – 2014

Vẽ

4

Trần Việt Đức

Nam

6 – 9 – 2014

Cờ vua

5

Nguyễn Hương Giang

Nữ

20 – 6 – 2014

Âm nhạc

6

Phùng Thu Hà

Nữ

29 – 4 – 2014

Vẽ

7

Nguyễn Bảo Long

Nam

30 – 6 – 2014

Cờ vua

8

Trần Đức Minh

Nam

21 – 3 – 2014

Âm nhạc

9

Phan Quang Sáng

Nam

4 – 8 – 2014

Vẽ

10

Nguyễn Thảo Thư

Nữ

7 – 5 – 2014

Âm nhạc

11

Đặng Thùy Vân

Nữ

7 – 1 – 2014

Bơi lội

12

Phạm Hải Yến

Nữ

9 – 3 – 2014

Võ thuật

III. Lập danh sách 4 – 5 bạn học sinh trong tổ theo mẫu

Danh sách học sinh tổ …., lớp ….

1. Gợi ý:

Để lập được danh sách, em cần:

- Hỏi từng bạn: họ và tên, ngày sinh của bạn, nơi bạn đang ở.

- Viết tên các bạn theo thứ tự chữ cái.

- Viết điều em đã biết về từng bạn vào cột thích hợp.

2. Tham khảo

DANH SÁCH HỌC SINH TỔ 4 – LỚP 2A

NĂM HỌC 2021 – 2022

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi ở

1

Nguyễn Quỳnh Anh

Nữ

11 – 9 – 2014

Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2

Đặng Tiến Bình

Nam

15 – 7 – 2014

Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3

Phạm Thùy Dung

Nữ

5 – 3 – 2014

Thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

4

Trần Việt Đức

Nam

6 – 9 – 2014

Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

5

Nguyễn Hương Giang

Nữ

20 – 6 – 2014

Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

6

Phùng Thu Hà

Nữ

29 – 4 – 2014

Thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Bảo Long

Nam

30 – 6 – 2014

Thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

8

Trần Đức Minh

Nam

21 – 3 – 2014

Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

9

Phan Quang Sáng

Nam

4 – 8 – 2014

Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

10

Nguyễn Thảo Thư

Nữ

7 – 5 – 2014

Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

11

Đặng Thùy Vân

Nữ

7 – 1 – 2014

Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

12

Phạm Hải Yến

Nữ

9 – 3 – 2014

Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!