Biểu đồ tranh

I. Kiến thức cần nhớ

• Thu thập

Dưới đây là hình ảnh các diễn viên thú ở một rạp xiếc.

• Phân loại

Các diễn viên thú trên có thể phân thành mấy loại? Kể tên mỗi loại.

=> Các diễn viên thú trên có thể phân thành 3 loại, đó là khỉ, gấu và chó.

• Kiểm đếm

Đếm số diễn viên thú mỗi loại.

=> Khỉ: 9 diễn viên.

     Gấu: 4 diễn viên.

     Chó: 5 diễn viên.

• Biểu đồ tranh

Ta có thể biểu thị số các diễn viên thú mỗi loại bằng biểu đồ tranh:

Dựa vào biểu đồ tranh, trả lời các câu hỏi:

• Diễn viên thú nào nhiều nhất?

• Diễn viên thú nào ít nhất?

=> • Diễn viên khỉ có nhiều nhất (9 diễn viên).

      • Diễn viên gấu có ít nhất (4 diễn viên).

II. Dạng toán: Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi

Ví dụ: Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi.

a) Mỗi loại có bao nhiêu hình?

b) Hình nào có nhiều nhất? Hình nào có ít nhất? 

Giải:

a) Quan sát biểu đồ ta thấy có:

• hình vuông.                  • 8 hình tròn.

• hình tam giác.              • 5 hình chữ nhật.

b) Ta có: 4 < 5 < 6 < 8.

Vậy: Hình tròn có nhiều nhất, hình tam giác có ít nhất.

III. Dạng toán: Từ bảng thu thập số liệu cho trước, học sinh phân loại, kiểm đếm rồi hoàn thành biểu đồ tranh

Ví dụ: Tìm hiểu về trái cây yêu thích của các học sinh trong tổ.

a) • Thu thập

Dưới đây là hình ảnh trái cây yêu thích của các học sinh tổ 1.

• Phân loại

Các học sinh tổ 1 thích mấy loại trái cây? Kể tên các loại trái cây đó.

• Kiểm đếm

- Có .?. bạn thích chuối.

- Có .?. bạn thích thanh long.

- Có .?. bạn thích đu đủ.

- Có .?. bạn thích dưa hấu.

b) Đặt đồ vật (ví dụ: 

) vào bảng thể hiện số học sinh thích mỗi loại trái cây.

• Loại trái cây nào được nhiều bạn thích nhất?

• Loại trái cây nào được ít bạn thích nhất?

Giải:

a) Phân loại

    Các học sinh tổ 1 thích 4 loại trái cây. Đó là chuối, đu đủ, dưa hấu và thanh long.

• Kiểm đếm

- Có 3 bạn thích chuối.

- Có 2 bạn thích thanh long.

- Có 2 bạn thích đu đủ. 

- Có 5 bạn thích dưa hấu.

b)