Chính tả: Bàn tay dịu dàng

1. Nghe – viết : Bàn tay dịu dàng (từ Thầy giáo bước vào lớp … đến thương yêu)

?

- Tìm những chữ cần phải viết hoa trong bài chính tả.

- Khi xuống dòng, chữ đầu câu phải viết thế nào ?

Trả lời :

- Những chữ cần phải viết hoa : An, Thầy, Thưa, Bàn

- Khi xuống dòng, chữ đầu câu phải lùi vào 1 ô li và viết hoa.

2. Tìm 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vần au.

- ao : bảo ban, tờ báo, cào cào, con cáo, đi dạo, quả đào, đạo đức, hòn đảo, hạt  gạo, háo hức, mào gà, …

- au : kho báu, quả cau, bị đau, thuộc làu, sắc màu, vở nhàu, luống rau, số sáu, …

3.

a) Đặt câu để phân biệt các tiếng sau:

- da, gia, ra

+ Bé Bi có làn da hồng hào.

+ Em rất yêu gia đình.

+ Bộ đội ra mặt trận đánh quân thù.

- dao, rao, giao

+ Con dao này rất sắc.

+ Sáng sớm, em đã nghe thấy giọng bác Minh rao bán xôi ngoài đầu ngõ.

+ Bố giao cho em nhiệm vụ lau chùi chiếc xe.

b) Tìm tiếng có vần uôn hay uông thích hợp với mỗi chỗ trống:

- Đồng … quê em … xanh tốt.

- Nước trên … đổ xuống, chảy … cuộn.

Trả lời :

- Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt.

- Nước trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!