Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

1. Tập chép : Chim sơn ca và bông cúc trắng ( từ Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại … đến bay về bầu trời xanh thẳm)

?

- Đoạn chép có những dấu câu nào ?

Có dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than.

- Tìm những chữ bắt đầu bằng r, tr, s (hoặc những chữ có dấu hỏi, dấu ngã)

+ Chữ bắt đầu bằng r : rào, rằng, rồi.

+ Chữ bắt đầu bằng tr : trắng, trời.

+ Chữ bắt đầu bằng s : sơn, sà, sung sướng.

+ Chữ có dấu hỏi : cỏ, tả, thẳm.

+ Chữ có dấu ngã : giữa, mãi.

2. 

a) Thi tìm từ ngữ chỉ các loài vật :

- Có tiếng bắt đầu bằng ch.

Gợi ý : châu chấu, chích chòe, chó, cá chép, chèo bẻo, chuồn chuồn, chuột, chìa vôi,…

- Có tiếng bắt đầu bằng tr :

Gợi ý : trâu, cá trê, cá trắm, trai, trùng trục,…

b) Thi tìm từ ngữ chỉ vật hay việc :

- Có tiếng chứa vần uôt :

Gợi ý : máy tuốt lúa, nuốt, chải chuốt, ruột, buột miệng…

- Có tiếng chứa vần uôc :

Gợi ý : thuốc, cái cuốc, ruốc, luộc rau, thuộc lòng, buộc dây, bạch tuộc, …

3. Giải các câu đố sau :

a) Tiếng có âm ch hay âm tr ?

Chân gì ở tít tắp xa

Gọi là chân đấy nhưng mà không chân ?

                                                     (Là chân gì ?)

- Trả lời : chân trời.

b) Tiếng có vần uôc hay uôt ?

Có sắc – để uống hoặc tiêm

Thay sắc bằng nặng - là em nhớ bài.

                                                     (Là tiếng gì ?)

- Trả lời : Thuốc thuộc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!