Chính tả: Con chó nhà hàng xóm

1. Tập chép :

Con chó nhà hàng xóm

    Nhà không nuôi chó, Bé đành chơi với cún Bông, con chó của bác hàng xóm. Cún luôn quấn quýt bên bé. Cún làm cho Bé vui trong những ngày Bé bị thương, phải nằm bất động trên giường. Chính tình bạn của Cún đã giúp Bé mau lành.

?

- Vì sao từ trong bài phải viết hoa ?

là tên riêng.

- Trong hai từ bé dưới đây, từ nào là tên riêng ?

Bé là một cô bé yêu loài vật.

-> Từ đầu tiên là tên riêng.

2. Hãy tìm :

a) 3 tiếng có vần ui : bụi cây, búi tóc, bùi ngùi, cặm cụi, cúi đầu, gần gũi, nhẵn nhụi, rút lui, đi lùi, lầm lũi, lụi tắt, ngọn núi, múi cam, mùi thơm, vui vẻ, …

b) 3 tiếng có vần uy : duy nhất, huy hiệu, lũy tre, liên lụy, nhụy hoa, truy tìm, tiều tụy, suy nhược, uy tín, …

3.

a) Tìm những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch.

Gợi ý : chổi, bàn chải, chỉ, chày cối, chậu, chai, chén, chảo, …

b) Tìm trong bài tập đọc “Con chó nhà hàng xóm” :

- 3 tiếng có thanh hỏi : mải, phải, của, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, hẳn.

- 3 tiếng có thanh ngã : gỗ, dẫn, vẫy, sĩ, đã.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!