Chính tả: Gà “tỉ tê” với gà

1. Tập chép : Gà “tỉ tê” với gà (Từ Khi mẹ gà thong thả… đến gần mồi ngon lắm !)

?

- Những câu nào là lời mẹ gà nói với con ?

- Cần dùng những dấu câu nào để ghi lời gà mẹ ?

Trả lời :

- Những câu là lời mẹ gà nói với con là : “cúc… cúc… cúc”, “Không có gì nguy hiểm. Các con kiếm mồi đi !”, “cúc, cúc, cúc”, “Lại đây mau các con, mồi ngon lắm !”.

- Những dấu câu để ghi lời gà mẹ là : dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?

    S… mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Bên cây g… ngoài đồng, từng đàn s… chuyền cành lao x… . Gió rì r… như báo tin vui, giục người ta m… đón ch… xuân mới.

Trả lời :

    Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Bên cây gạo ngoài đồng, từng đàn sáo chuyền cành lao xao . Gió rì rào như báo tin vui, giục người ta mau đón chào xuân mới.

3.

a) Điền vào chỗ trống r, g hay gi ?

            - bánh …án, con …án, …án giấy.

            - …ành dụm, tranh …ành, …ành mạch

Trả lời :

           - bánh rán, con gián, dán giấy.

           - dành dụm, tranh giành, rành mạch

b) Tìm các từ có tiếng chứa vần et hoặc ec :

- Chỉ một loại bánh để ăn Tết : bánh tét.

- Gợi tiếng kêu của lợn : eng éc

- Chỉ mùi cháy : khét

- Trái nghĩa với yêu : ghét