Chính tả: Gió

1. Nghe – viết :

              Gió

Gió ở rất xa, rất rất xa,

Gió thích chơi thân với mọi nhà

Gió cù khe khẽ anh mèo mướp

Rủ đàn ong mật đến thăm hoa.

 

Gió đưa những cánh diều bay bổng

Gió  ru cái ngủ đến la đà

Hình như gió cũng thèm ăn quả

Hết trèo cây bưởi lại trèo na …

? Tìm các chữ bắt đầu bằng r, gi, d ( hoặc các chữ có dấu hỏi, dấu ngã) trong bài chính tả.

Trả lời :

- Chữ bắt đầu bằng r : rất, rủ, ru.

- Chữ bắt đầu bằng gi : gió

- Chữ bắt đầu bằng d : diều

- Chữ có dấu hỏi : ở, rủ, bổng, ngủ, quả, bưởi.

- Chữ có dấu ngã : khẽ, những, cũng.

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

- hoa …en, …en lẫn

- hoa …úng, ...úng xính

Trả lời : hoa sen, xen lẫn, hoa súng, xúng xính.

b) iêt hay iêc ?

- làm v… , bữa t…

- thời t…´ , thương t…´

Trả lời : làm việc, bữa tiệc, thời tiết, thương tiếc

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng có âm s hay âm x, có nghĩa như sau :

- Mùa đầu tiên trong bốn mùa : xuân

- Giọt nước đọng trên lá mỗi buổi sớm : sương

b) Chứa tiếng có vần iêt hay iêc, có nghĩa như sau :

- Nước chảy rất mạnh : xiết

- Tai nghe rất kém : điếc

Luyện bài tập vận dụng tại đây!