Chính tả: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

1. Nghe – viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn (từ Một buổi sáng … đến lấy gậy thọc vào hang)

?

- Tìm câu nói của người thợ săn.

Có mà trốn đằng trời !

- Cho biết câu nói ấy được đặt trong dấu gì ?

Dấu ngoặc kép.

2. Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Kêu lên vì vui mừng : reo

- Cố dùng sức để lấy về :  giật

- Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây : gieo

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Ngược lại với thật : giả

- Ngược lại với to : nhỏ

- Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường : ngõ

3.

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng …ọt nước hòa tiếng chim.

Vòm cây xanh, đố bé tìm

           Tiếng nào …iêng  ữa trăm nghìn tiếng chung.

                                                                     Định Hải

Trả lời :

Tiếng chim cùng bé tưới hoa

Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim.

Vòm cây xanh, đố bé tìm

         Tiếng nào riêng  giữa trăm nghìn tiếng chung.

b) Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Văng từ vườn xa

Chim cành tho the

Ríu ríu đầu nhà

Tiếng bầy chim sẻ.

 

Em đứng ngân ngơ

Nghe bầy chim hót

Bầu trời cao vút

Trong lời chim ca.

                          Thanh Quế

Trả lời :

Vẳng từ vườn xa

Chim cành thỏ thẻ

Ríu ríu đầu nhà

Tiếng bầy chim sẻ.

 

Em đứng ngẩn ngơ

Nghe bầy chim hót

Bầu trời cao vút

Trong lời chim ca.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!