Chính tả: Ngôi trường mới

1. Nghe – viết : Ngôi trường mới (từ Dưới mái trường mới… đến hết)

? Tìm các dấu câu được dùng trong bài chính tả.

- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than.

2. Thi tìm nhanh các tiếng có vần ai hoặc ay.

Gợi ý :

- ai : bài học, cãi cọ, cái bút, dẻo dai, tóc dài, bài học, bãi biển, gai góc, sợ hãi, hài hước, mải chơi, con nai, chải tóc, …

- ay : bay nhảy, bày vẽ, ớt cay, đi cày, gãy cây, gảy đàn, hay ho, may áo, nảy nở, nhảy nhót, nước chảy, say sưa, vay mượn, xay thóc, …

3. Thi tìm nhanh các tiếng.

a) Bắt đầu bằng s hoặc x:

Gợi ý :

- s : sà xuống, sang trọng, buổi sáng, cặp sách, sạch sẽ,  màu sắc, hoa sen, chim sẻ, ốc sên, son phấn, sông suối, sơn nhà, sung sướng, sừng trâu, sức lực, …

- x : xa xôi, xanh xao, xăng xe, cái xẻng, xẻ gỗ, xin nghỉ, xinh xắn, xích lô, xong xuôi, xông mặt, xuống thuyền, xúc cát, …

b) Có thanh ngã hoặc thanh hỏi:

- Thanh ngã : ngã xuống, ngỡ ngàng, vỡ tan, vẽ tranh, trũng xuống, chõng tre, sợ hãi, hũ bạc, vững vàng, nói khẽ, …

- Thanh hỏi : con khỉ, khỏe mạnh, khổ sở, sả, chim sẻ, giá rẻ, mải mê, mỏ chim, mở cửa, vẻ đẹp, vỏ cam, vở viết, nhỏ bé, nhổ cỏ, ăn phở, …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!